+420 603 798 088

PRŮZKUM STAVEB

GT | IG | ST průzkum

Geotechnický | Inženýrsko geologický | Stavebně technický průzkum

Naše činnosti řeší kompletní průzkum stavebního prostoru


GT průzkum

GT průzkum je činnost směřující k získání potřebných poznatků o inženýrskogeologických, hydrogeologických a hydrologických poměrech a o geotechnických podmínkách horninového/zeminového prostředí včetně fyzikálně-mechanických vlastností zájmového prostředí/podloží stavby pro účely projektování a/nebo realizace staveb, ať už se jedná o důsledky činnosti člověka či přírodních vlivů.


IG průzkum

IG průzkum objasňuje inženýrskogeologické poměry daného území a poskytuje podklady pro různé stupně projektové přípravy konkrétních staveb, jehož výsledkem jsou přehledné inženýrskogeologické mapy. Pro projektanty podrobně objasňuje inženýrskogeologické poměry na staveništi a hodnotí podmínky pro realizaci projektovaného objektu, s ohledem na dostatečně spolehlivé údaje o základových poměrech na staveništi včetně předpokládaných důsledků stavebního zásahu do původního prostředí, vhodnosti místních materiálů pro stavební účely apod.


ST průzkum

...